Założenie własnego przedsiębiorstwa transportowego z założenia nie należy do najtrudniejszych, jeśli jednak przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej to przekonamy się, ze w rzeczywistości takie łatwe to, to nie jest. Przyszły przedsiębiorca musi nabyć sporo wiedzy z zakresu prawa przewozowego oraz jeśli zamierza także działać w tym kierunku prawa pocztowego.

precyzyjne określenie rodzaju usług

Podstawowym błędem popełnianym przez większość firm kurierskich jest nieokreślanie, z jakiego rodzaju usług korzystają klienci w poszczególnych przypadkach. Jest istotne z punktu widzenia przede wszystkim klienta, ale także i firmy kurierskiej, gdyż należy wiedzieć, jakie przepisy prawne będziemy stosować do zawierania umowy oraz ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron umowy.
Prawo dość dokładnie precyzuje, kiedy mamy do czynienia z usługa pocztową a kiedy z usługą przewozową. To samo prawo mówi też o tym, że w przypadku usług pocztowych to firma kurierska ponosi pełna odpowiedzialność za realizowana usługę. Warto o tym pamiętać zarówno w przypadku, gdy prowadzimy firmę kurierską lub gdy jesteśmy zwykłym klientem takiej firmy. Warto też pamiętać, że w przypadku umowy o świadczenie usług przewozowych operator już nie ponosi pełnej odpowiedzialności a dokładny zakres odpowiedzialności kurierskiej precyzuje wspomniana wyżej ustawa Prawo Przewozowe, do której też odsyłam najbardziej zainteresowanych problemem.

tytułem zakończenia

Jak widać przedsiębiorstwo transportowe wcale nie należy do najłatwiejszych interesów. Oprócz powyższych prawnych aspektów istnieje jeszcze wiele niuansów dotyczących rozliczeń podatkowych od przesyłek kurierskich w kraju i od tych realizowanych na terenie Unii Europejskiej. Należy też pamiętać o szczególnych wymaganiach stawianych kierowcom zatrudnianym w firmach świadczących usługi kurierskie. Nie mniej jednak, pomimo tych wszystkich niedogodności prowadzenie przedsiębiorstwa kurierskiego może okazać się najlepszym pomysłem na przyszłość zawodową w naszym kraju.