Przyjrzyjmy się bliżej temu pojęciu. Spróbujmy dokonać charakterystyki pojęć takich jak: przesyłki kurierskie, usługi kurierskie czy przewozy. Są to pojęcia nader często stosowane w życiu codziennym, aby nie znać ich dokładnego znaczenia.

usługi kurierskie

Otóż przesyłki kurierskie oraz same usługi kurierskie, jako tako nie zostały nigdzie w prawie sprecyzowane w takiej formie nazewnictwa. Jest to tylko potoczna nazwa usług pocztowych oraz przewozowych, które bardzo często świadczone są przez tego samego przedsiębiorcę. Klienci nie zdają sobie sprawy z faktu czy wręczenie przesyłki kurierskiej skutkuje zawarciem umowy przewozu lub umowy o świadczenie usług pocztowych, w zależności od zawartości danej przesyłki. Każda z tych umów trochę inaczej precyzuje zakresy odpowiedzialności kuriera, dlatego ważne jest abyśmy dokładnie umieli rozeznać się w tym, jakiej umowy stroną jesteśmy w danych okolicznościach.

charakterystyka pojęć

Toteż scharakteryzujmy pokrótce obydwie formy, zarówno usługę pocztową jak i usługę przewozową
Usługa pocztowa – jest to wykonywane w obrocie krajowym lub tez zagranicznym odpłatne przyjmowanie, przemieszczanie i dostarczanie przesyłek nieopatrzonych adresem. Świadczona jest przy nadawaniu korespondencji.
Usługa przewozu – jest to przyjęcie oraz przemieszczenie z jednego miejsca w drugie przesyłki towarowej na podstawie dokumentu przewozowego. Umowa przewozu zawierana jest wtedy, gdy przesyłka nie zawiera korespondencji.

wyjaśnienie

W przypadku usług pocztowych operator ponosi pełną odpowiedzialność za realizowana usługę zaś w przypadku przewozu, czyli usług przewozowych odpowiedzialność jest ograniczona przepisami prawa przewozowego. Ma to wielkie znaczenie w sytuacji, gdy usługodawcy nie rozróżniają czy świadczone usługi należą do usług pocztowych czy usług przewozowych a jest tak najczęściej. Dzięki takiemu brakowi rozróżnienia nie mamy możliwości oszacowania ewentualnych strat oraz sposobów dochodzenia swoich praw. Co najważniejsze i co należy zapamiętać to zapis: „Odpowiedzialność za utratę bądź opóźnienie przesyłki jest ograniczona zazwyczaj do jej wartości lub podwójnej kwoty przewoźnego i zwykle nie obejmuje utraconych korzyści chyba, że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.”. Jest to szalenie istotny zapis z punktu widzenia klienta na podstawie, którego możemy dochodzić swoich praw lub żądać od przewoźnika zwrotu wartości naszej przesyłki kurierskie.