Prawo przewozowe reguluje ściśle warunki odpłatnego świadczenia usług przewozowych, przez uprawnionych przewoźników z pewnymi wyjątkami. Takimi wyjątkami są: transport konny, transport morski oraz transport lotniczy. Treść prawa przewozowego jest niezwykle istotna, jeśli zamierzamy prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy. Jego znajomość jest wręcz niezbędna do rozpoczęcia tego typu działalności.

najważniejsze pojęcia

Może najpierw uregulujmy pewne pojęcia, które są istotne z prawnego punktu widzenia. Tak, więc sprecyzujmy najpierw pojęcie przewoźnika. Przewoźnik to nikt inny jak właściciel firmy przewozowej, który w myśl niniejszej ustawy obowiązany jest podać do wiadomości publicznej dokładną lokalizacje punktów, w których następuje odprawa oraz określić sposób zawierania umowy. Dla przykładu w przypadku komunikacji miejskiej jest to rozkład jazdy autobusów oraz regulamin świadczenia usługi transportowej w myśl, którego ważny bilet jest dowodem zawarcia umowy. Warto nadmienić, że w przypadku nieustalenia sposobu zawierania umowy za jej zawarcie uważa się fakt zajęcia miejsca w środku transportowym. Dlatego zdecydowanie lepiej określić warunki korzystania z naszych usług przewozowych.

prawo przewozowe

Oczywiście Prawo przewozowe reguluje dokładnie zakres odpowiedzialności podmiotu organizującego przewozy osób lub mienia. Jednak w celu ich dokładnego poznania zainteresowanych odsyłam do wymienionej ustawy bądź też na specjalistyczne szkolenia, które w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej są coraz liczniej organizowane. Szkolenia takie maja za zadanie umożliwienie poprawnej interpretacji przepisów drogowego prawa przewozowego. Na szkoleniach takich dowiemy się wszystkiego, co niezbędne w celu prowadzenia przewozowej działalności gospodarczej.

szkolenia z prawa przewozowego

Koszty szkoleń nie są tak wygórowane jakby się mogło zdawać gdyż wynoszą maksymalnie tysiąc złotych, co w odniesieniu do korzyści, jakie niesie za sobą dokładne zrozumienie zagadnień prawnych związanych z przewozami osób i mienie, jest kwotą małą. Aby skutecznie i efektywnie organizować przewozy zgodnie z prawem udział w takim szkoleniu zdaje się być niezbędny, tym bardziej, że koszty są niewspółmiernie niskie w stosunku do wiedzy, jaką z nich wyniesiemy