Prowadząc własne przedsiębiorstwo, czy to będzie sklep czy też firma produkcyjna niezbędne jest posiadanie własnego działu transportu bądź też korzystanie z usług firm specjalizujących się w przewozach towarowych na znaczne odległości. Jest to bardzo istotna część każdego przedsiębiorstwa, gdyż wyprodukowany towar należy w jakiś rozsądny, najlepiej jak najtańszy sposób przetransportować do klienta czy też punktu sprzedaży. Kwestia tego czy będziemy prowadzić taki dział u siebie czy też skorzystamy z firm świadczących usługi kurierskie zależy od kliku czynników.

Własny dział transportu

Oczywiście można utrzymywać własny tabor samochodowy wraz z pracownikami do obsługi tego taboru, jednak z punktu widzenia rentowności małego przedsiębiorstwa, jest to posunięcie zupełnie chybione. Należy zastanowić się raczej nad zleceniem swoich przesyłek gdzieś na zewnątrz. Tutaj właśnie w sukurs małym i średnim przedsiębiorcom przychodzą firmy świadczące usługi kurierskie.
Korzystanie z usług kurierskich zewnętrznej firmy, może znacznie skrócić listę płac naszego przedsiębiorstwa. Będziemy mogli spokojnie zrezygnować z drogiego w utrzymaniu własnego działu transportu a zaoszczędzone w ten sposób fundusze przeznaczyć na dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa. Największą zaś zaletą takiego rozwiązania jest mniej pracy dla nas samych oraz mniejsze koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa.

Usługi transportowe

Prowadząc własny dział transportu ponosimy niezwykle wysokie koszty związane z utrzymywaniem samochodów w należytym stanie technicznym oraz z ich codzienną eksploatacją. Dodatkowo musimy zatrudniać pracowników do obsługi tych samochodów. Przy zleceniu transportu do zewnętrznej firmy, ten problem już nas nie dotyczy. Zewnętrznej firmie zapłacimy tylko za transport a reszta kosztów związana z utrzymaniem taboru w należytym stanie jest już w drobnej części wliczona w koszty transportu.

słowem zakończenia

Podsumowując, zlecanie transportu na zewnątrz jest bardzo opłacalne dla przedsiębiorców, którzy z transportu takowego korzystają sporadycznie, gdyż wtedy koszty zlecenia transportu są niewspółmiernie niskie w stosunku do kosztów utrzymania własnego działu transportu. Jednakże prowadząc przedsiębiorstwo, w którym praktycznie, co dzień musimy dostarczać towar naszym odbiorcom lub też przywozić materiał do naszego zakładu produkcyjnego o wiele lepszym wyjściem jest własny dział transportowy, gdyż w tym wypadku korzystanie z usług firm zewnętrznych zdecydowanie byłoby droższe od utrzymania własnego taboru.