Zdawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż rejestracja działalności gospodarczej i rozpoczęcie w jej ramach świadczenia usług kurierskich. Nic bardziej mylnego. Aby móc w świetle prawa świadczyć usługi kurierskie należy spełnić szereg wymagań uwarunkowanych prawem pocztowym.

usługi kurierskie a prawo

Zacznijmy może od tego, że usługi kurierskie to dość potoczna nazwa, gdyż tak naprawdę chodzi tu o usługi pocztowe. Istotnym dokumentem jest tu ustawa Prawo Pocztowe z 1990 roku, która powstała w wyniku przymusu nałożonego na Polskę przez Unię Europejską. Ustawa ta powstała przede wszystkim z myślą o liberalizacji prawa dotyczącego usług pocztowych, gdzie dotychczas monopolista była Poczta Polska. Wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy każdy, spełniając kilka istotnych warunków mógł zacząć konkurowanie z Poczta Polską.

Ustawa Prawo Pocztowe

Ustawa Prawo pocztowe określa zasady dotyczące wykonywania pocztowej działalności gospodarczej. W myśl tej ustawy usługę pocztową stanowi pocztową stanowi „zarobkowe przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem zwanych drukami bezadresowymi”. Dodatkowo, jako usługi pocztowe, ustawa traktuje prowadzenie punktów umożliwiających wymianę korespondencji oraz realizowanie przekazów pocztowych. Usługi pocztowej nie stanowi natomiast doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest to wykonywane przy użyciu własnych środków transportu. Tak samo przemieszczanie dokumentów ściśle związanych z przemieszczanymi towarami czy przewóz rzeczy innych niż korespondencja oraz wzajemna, nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana wyłącznie przez wymieniające się podmioty.

zezwolenie na usługi kurierskie

Wspomniana ustawa przewiduje dwa podstawowe rodzaje uprawnień do świadczenia usług pocztowych: zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE.
Dopiero na podstawie tych dokumentów można przystąpić do odpłatnego świadczenia usług pocztowych, czy inaczej mówiąc kurierskich. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły uzyskiwania takich zezwoleń lub sytuacji, w których jest ono niewymagane odsyłam do wspomnianej tu ustawy. Niniejszy artykuł ma tylko na celu uświadomienie, ze do prowadzenia usług kurierskich trzeba się odpowiednio przygotować oraz uzyskać niezbędne zezwolenia.