Transport dedykowany, pomimo wielu podobieństw do transportu standardowego różni się od niego pod wieloma względami. Sama idea transportu dedykowanego powstała w realiach szalejącego kryzysu i związanego z nim przymusem wypracowania metod oszczędnego transportowania towarów na znaczne odległości.

wąska specjalizacja

Wypracowanie takich metod, przeznaczonych do współpracy z danym segmentem rynku, czyli z niszą w rynku daje przedsiębiorcom świadczącym usługi kurierskie zdecydowaną przewagę na rynku nad firmami, które swoje usługi w dalszym ciągu kierują do ogółu. Przewaga ta polega na tym, że wypracowując metody współpracy w zakresie transportu oraz logistyki dla zawężonej grupy odbiorców, zyskujemy kilku klientów współpracujących z nami na stałe. Dla przykładu firma zakupiła pięć samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu długich elementów konstrukcji stalowych czy betonowych takich maszty itp. Rozwiązanie to sprawia, ze te pięć samochodów praktycznie w innych przypadkach jest bezużyteczne, jednak w przypadku transportu elementów długich konstrukcji jest niezastąpione. Inni przewoźnicy będą mieli problemy z takim transportem, dlatego zlecający taki transport zawsze skierują swe kroki do firmy, która przewozy organizuje, sprawnie szybko a co najważniejsze dysponuje odpowiednim po temu sprzętem. Niezaprzeczalnym jest fakt, że te samochody raczej się nie nadają do transportu innych ładunków, jednak każde przedsiębiorstwo produkujące długie elementy zawsze korzysta z usług tej właśnie firmy. Tak, więc rezygnując z całego rynku firma zapewniła sobie fotel lidera w przewozach długich gabarytów, co sprawia, ze praktycznie przyszłość firmy jest zabezpieczona.

dedykowane rozwiązania

Dzięki rozwiązaniom dedykowanym konkretnej gałęzi przemysłu transport staje się tańszy dla klientów a tak samo opłacalny dla organizującego przewozy. W przypadku powyższego przykładu, każda inna firma chcą transportować długie elementy konstrukcyjne, nie mając specjalnych samochodów do tego przystosowanych musiałaby się liczyć z dodatkowymi kosztami, co sprawia, że albo zyski byłyby mniejsze, wręcz zerowe lub cena, jaką by zażądali za swoje usługi była zbyt wygórowana.

transport dedykowany popłaca

Jak widać specjalizacja, czy raczej wypracowanie sobie metod transportu dedykowanego znacząco wpłynęło na poprawę, jakości usług transportowych oraz na ich cenę co w przypadku szalejącego kryzysu jest szalenie istotnym elementem, którym powinien kierować się każdy biznesmen chcący ów kryzys przetrwać.