Tytułowe korzyści, jakie płyną z tego tytułu są naprawdę nieocenione. Każdy przedsiębiorca, który zrezygnował z utrzymywania własnego działu transportu a transport towarów zaczął zlecać zewnętrznym firmom transportowym, na pewno potwierdzi ten fakt. Poniżej postaram się przedstawić główne korzyści, jakie płyną z tego tytułu.

korzyść najważniejsza

Pierwszą i najważniejszą korzyścią korzystania z zewnętrznych firm świadczących usługi kurierskie czy też transportowe dla przedsiębiorców jest możliwość rezygnacji z kosztownego utrzymywania własnych środków transportu. Oczywiście można by to było znieść, gdyby samochody firmowe były dziennie wykorzystywane do transportu, ale co w sytuacji, gdy transport towarów trzeba wykonać raz lub najwyżej dwa razy w tygodniu, że już nie wspomnę o jeszcze rzadszych transportach. Utrzymywanie w tym celu kilku samochodów jest, co najmniej marnotrawstwem. Dzięki firmom świadczącym usługi transportowe, przedsiębiorcy mogą w dalszym ciągu bezproblemowo transportować swoje towary do odbiorców raz w tygodniu przy jednoczesnym nie opłacaniu niepracujących samochodów i ludzi. W wolnym czasie natomiast firma transportowa wykonuje przewozy na rzecz innych kontrahentów. Jest to bardzo korzystny układ dla obu stron, gdyż przedsiębiorca ma kolosalne oszczędności z tego tytułu a firma transportowa może istnieć i mieć zbyt na swoje usługi.

zabezpieczenie towaru

Koleją ważną do poruszenia sprawą jest zabezpieczenie towaru. Rozważmy sytuację, w której nasz pracownik jadąc naszym samochodem powoduje wypadek a w konsekwencji niszczy cały towar załadowany na samochód. Pracownik już i tak będzie miał dość kłopotów i mandatów a wyegzekwowanie od niego należności za zniszczone materiały graniczy wręcz z cudem. Zaś w przypadku zewnętrznych firm, podpisujemy umowę, w której określamy granice odpowiedzialności przewoźnika za towar. Tutaj w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku nasze roszczenia będziemy kierować wobec firmy a nie prywatnej osoby, co sprawia, że o wiele łatwiej będzie nam te należności wyegzekwować.

zdecydowanie transport zewnętrzny

Oczywiście tych korzyści jest zdecydowanie więcej, jednak na potrzeby uświadomienia sobie faktu, iż korzystanie z zewnętrznego transportu towarów, jest opłacalne, te dwie przytoczone powyżej powinny wystarczyć.