portal transportowy

Transport dedykowany, pomimo wielu podobieństw do transportu standardowego różni się od niego pod wieloma względami. Sama idea transportu dedykowanego powstała w realiach szalejącego kryzysu i związanego z nim przymusem wypracowania metod oszczędnego transportowania towarów na znaczne odległości. wąska specjalizacja Wypracowanie takich metod, przeznaczonych do współpracy z danym seg... Czytaj dalej